ΚΣΣΕ | Πρόληψη των διακρίσεων από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Δελτίο Τύπου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΣτΕ (Artificial intelligence: act now to prevent discriminationσημειώνει ότι η Επιτροπή Ισότητας και μη Διακρίσεων ενέκρινε ομόφωνα σχέδιο Ψηφίσματος και Σύσταση βάσει έκθεσης του Christophe Lacroix (Βέλγιο, SOC) «Preventing discrimination caused by the use of artificial intelligence». Όπως αναφέρεται, πολλές χρήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) μπορούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ισότητα πρόσβασης στα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, την απασχόληση, την υγεία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες χρήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να προκαλέσουν ή να ενισχύσουν τις διακρίσεις σε αυτούς τους τομείς, είναι σημαντικό  να υπάρχουν αποτελεσματικές εγγυήσεις, όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Καλούνται τα κμ να καταρτίσουν σαφή εθνική νομοθεσία, πρότυπα και διαδικασίες, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα συστήματα που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη συμμορφώνονται με τα δικαιώματα ισότητας και απαγόρευσης των διακρίσεων, όπου η απόλαυση αυτών των δικαιωμάτων ενδέχεται να επηρεαστεί από τη χρήση τέτοιων συστημάτων. Σημειώνεται ότι οι νομοθέτες δεν πρέπει να κρύβονται πίσω από την πολυπλοκότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να μη θεσπίζουν ρυθμίσεις με σκοπό την προστασία και την προώθηση της ισότητας και της μη διάκρισης σε αυτόν τον τομέα. Τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διακυβεύονται είναι σαφή και απαιτούν δράση.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρήση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης από δημόσιες Αρχές υπόκειται σε επαρκή κοινοβουλευτική εποπτεία και δημόσιο έλεγχο, τα εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να κάνουν τη χρήση τέτοιων τεχνολογιών μέρος των τακτικών κοινοβουλευτικών συζητήσεων και να διασφαλίζουν ότι υπάρχει μια κατάλληλη δομή για τέτοιες συζητήσεις. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ειδοποιούν τα Κοινοβούλια προτού αναπτύξουν τέτοια τεχνολογία, τονίζει το Ψήφισμα.

Επισημαίνεται ότι τα κμ πρέπει να προωθήσουν την ένταξη των γυναικών, των κοριτσιών και των μειονοτήτων στα εκπαιδευτικά προγράμματα STEM, ήδη από τις πρώτες ηλικίες, και να συνεργαστούν με τη βιομηχανία, για να διασφαλίσουν ότι η ποικιλομορφία και η ένταξη προωθούνται σε όλες τις φάσεις μιας επαγγελματικής διαδρομής.