Η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή και του δικαιώματος της νέας γενιάς να την απολαμβάνει απρόσκοπτα

Η συγκεκριμένη ενότητα, υπό το φως και της σχετικής πρωτοβουλίας της Ελλάδας, η οποία παρουσιάστηκε στα Ηνωμένα Έθνη τον Σεπτέμβριο 2019, εστιάζει στη συνειδητοποίηση, από τη νεαρή ηλικία, του πλούτου που εκπροσωπεί η πολιτιστική κληρονομιά και της ανάγκης διαφύλαξης του δικαιώματος των νέων να τη μοιράζονται με τους συνανθρώπους και τους συμπολίτες τους αλλά και της υποχρέωσης κάθε γενιάς να την παραδίδει στις επόμενες, αλώβητη από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η πολιτιστική κληρονομιά κάθε λαού έχει μεγάλη σημασία για τη διαμόρφωση της ταυτότητάς του, την ιστορική του συνέχεια, τον αυτοπροσδιορισμό του μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι.

Η διαφύλαξη και προστασία αυτής της κληρονομιάς, επομένως, προσλαμβάνει καθοριστική σημασία εάν ιδωθεί ως ένα απαράβατο δικαίωμα της νέας γενιάς, της σημερινής αλλά και εκείνων που θα έρθουν, να την παραλάβει προστατευμένη και αλώβητη από κάθε παράγοντα που μπορεί να την απειλήσει.

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, τις οποίες κάθε οργανωμένο κράτος και κοινωνία οφείλουν να αντιμετωπίσουν εγκαίρως με σχεδιασμό και τολμηρές αποφάσεις, δεν πρέπει να επηρεάσουν το δικαίωμα των νέων να συνεχίσουν, όπως και κάθε προηγούμενη γενιά, να απολαμβάνουν την πολιτιστική τους κληρονομιά και να νιώθουν υπερήφανοι για εκείνη.