Διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας: αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 (Πέμπτη 29.10.2020)

Η πανδημία COVID-19 αποτελεί μια πρόκληση για τα εκπαιδευτικά μας συστήματα και ιδρύματα, τα οποία πρέπει να καινοτομήσουν στους τρόπους με τους οποίους διδασκόμαστε, διδάσκουμε και αξιολογούμε. Ταυτόχρονα, ο αυξημένος κίνδυνος αποκλεισμού και ανισότητας στην πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι ένα άλλο αποτέλεσμα της κρίσης.

Προκειμένου να ενισχυθεί η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, η Ελληνική Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών θα διοργανώσει Διάσκεψη Υπουργών Παιδείας στις 29 Οκτωβρίου 2020 (μέσω τηλεδιάσκεψης).

Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Πρόεδρος της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, η Marija Pejčinović Burić, Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, και η Mariya Gabriel, Ευρωπαία Επίτροπος για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, θα χαιρετίσουν τις εργασίες του συνεδρίου.

Η πρώτη συνεδρία θα επικεντρωθεί στους τρόπους με τους οποίους τα 50 κράτη που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Σύμβαση μπορούν να διασφαλίζουν το δικαίωμα στην ποιοτική εκπαίδευση για όλους τους μαθητές επί πανδημίας, καθώς και με ποιον  τρόπο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορεί να προσαρμοστεί στις συνθήκες του COVID-19.

Η δεύτερη συνεδρία θα επικεντρωθεί στον ρόλο της εκπαίδευσης στην ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους που διατρέχει η πολιτιστική κληρονομιά από την κλιματική αλλαγή. Η σχέση μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς, κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης θα διερευνηθεί με βάση το Πλαίσιο Αναφοράς για τις Δεξιότητες για έναν Δημοκρατικό Πολιτισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το Συνέδριο θα κληθεί να εγκρίνει μια Πολιτική Διακήρυξη σχετικά με τα εκπαιδευτικά μέτρα απέναντι στο COVID-19. Η Διακήρυξη συνοδεύεται από έναν οδικό χάρτη για την απάντηση του Συμβουλίου της Ευρώπης στο COVID-19 εντός του χώρου της εκπαίδευσης, ο οποίος απαριθμεί συγκεκριμένες δράσεις που θα αναλάβει το Συμβούλιο της Ευρώπης για να βοηθήσει τα κράτη μέλη του να κάνουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση πραγματικότητα κατά την περίοδο του COVID-19 .

Οι Υπουργοί θα ενημερωθούν επίσης για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας, το οποίο ξεκίνησε σε Υπουργική Διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι υπό τη γαλλική Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης τον Νοέμβριο του 2019, με ομιλία του Jean-Michel Blanquer , Υπουργού Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας.