Επενδύοντας στο μέλλον – Τα δικαιώματα των νέων

Η Ελληνική Προεδρία προτίθεται, παράλληλα, να αναδείξει την ανάγκη να επενδύσουμε ως κράτη-μέλη και ως δημοκρατικές κοινωνίες στους νέους, στους οποίους και ανήκει το μέλλον όχι μόνο της ηπείρου μας αλλά της ανθρωπότητας.

Αυτό έρχεται σε συνέχεια της υιοθέτησης, στα τέλη Ιανουαρίου 2020 στο Στρασβούργο, της «Νέας Στρατηγικής του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα Νεολαίας 2030», η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την εφαρμογή του προγράμματος «Νεολαία για τη Δημοκρατία» με ορίζοντα δεκαετίας, προσφέροντας την αναγκαία πολιτική ώθηση.

Το πλέγμα διαστάσεων, που συνδέονται με τα ζητήματα των νέων, όπως παιδεία, braindrain, αθλητισμός, ασυνόδευτοι ανήλικοι, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αποτελούν κρίσιμους τομείς ενδιαφέροντος για τη σημερινή Ευρώπη. Τα θέματα αυτά ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Ελλάδα, αλλά και χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, με τις οποίες η Ελλάδα συνδέεται διαχρονικά με σχέσεις φιλίας και συνεργασίας.

Επιπλέον, το εξάμηνο της Ελληνικής Προεδρίας συμπίπτει με την επέτειο ενός σημαντικού ιστορικού γεγονότος: τη συμπλήρωση 70 ετών από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη Ρώμη, στις 4 Νοεμβρίου 1950.

Το γεγονός αυτό αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία καταγραφής της μέχρι τώρα πορείας εφαρμογής της Σύμβασης, καθώς και της ανταπόκρισης των διατάξεών της στις προσδοκίες των λαών της Ευρώπης και, ιδιαίτερα των νέων. Ταυτόχρονα, θα δώσει το έναυσμα ενός δημιουργικού διαλόγου και προβληματισμού για τις προοπτικές εφαρμογής της που διανοίγονται στο εγγύς και απώτερο μέλλον. Ένα μέλλον, στο οποίο θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και οι κίνδυνοι που τούτη συνεπάγεται, ιδίως για τους νέους ανθρώπους.

Η επέτειος αυτή θα αποτελέσει κομβικό σημείο της Ελληνικής Προεδρίας. Προγραμματίζεται μία υψηλού επιπέδου εκδήλωση στην Αθήνα, ανήμερα της επετείου αυτής, δηλαδή στις 4 Νοεμβρίου 2020, ταυτόχρονα με την 130η Υπουργική Σύνοδο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο σκοπός είναι διττός: αφ’ ενός, η ανάδειξη της σημασίας της Σύμβασης αυτής για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη και αφ’ ετέρου, η προβολή της διαχρονικής προσήλωσης της χώρας μας στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της δημοκρατίας, της ειρήνης, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Πρόκειται, επίσης, να προβληθεί ως θέμα κύριας προτεραιότητας η «Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και το Κράτος Δικαίου». Σε αυτό το πλαίσιο, προγραμματίζεται η σύγκληση Ειδικής Διάσκεψης των Υπουργών Δικαιοσύνης των κρατών-μελών για το θέμα αυτό, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, με σκοπό την περαιτέρω ανάδειξή του.

Η Σύμβαση κατοχυρώνει σειρά ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να εγγυηθούν εντός της επικράτειάς τους.