Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Αναμφίβολα η πλέον σημαντική συνεισφορά του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία υπεγράφη στη Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 1950 και ετέθη σε ισχύ το 1953.

Η Σύμβαση κατοχυρώνει σειρά ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να εγγυηθούν εντός της επικράτειάς τους.

Στις 4 Νοεμβρίου 2020 συμπληρώνονται 70 χρόνια από την υπογραφή της. Η Ελληνική Προεδρία πρόκειται να τιμήσει την επέτειο αυτή κατά την 130ή Υπουργική Σύνοδο του Συμβουλίου της Ευρώπης που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την ίδια ημέρα.

Η Σύμβαση σε μορφή PDF