Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Είναι επιφορτισμένο με την διασφάλιση του σεβασμού των υποχρεώσεων των κρατών μελών που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πρόκειται για τον πρώτο δικαστικό μηχανισμό προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα τόσο διακρατικής όσο και ατομικής προσφυγής, μετά την εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων μέσων.

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατατίθενται ετησίως περίπου 50.000 προσφυγές. Το 2017 κατατέθηκαν 63.350 προσφυγές, παρουσιάζοντας αύξηση 19%, ενώ εκκρεμούν 56.250 υποθέσεις.

Βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία μεταρρύθμισης της λειτουργίας, εντός του πλαισίου που έχει θέσει η Συνδιάσκεψη του Μπράιτον 2012.

Βασικές πλευρές της μεταρρύθμισης έχουν αντικείμενο τη λήψη μέτρων εκ μέρους των κρατών προς αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την ενίσχυση της αρχής της επικουρικότητας του ΕΔΑΔ και την εισαγωγή νέων κριτηρίων του παραδεκτού των προσφυγών.