Ελληνική Προεδρία Επιτροπής Υπουργών
Συμβουλίου της Ευρώπης (15.5 – 18.11.2020)

Η Ελλάδα καλείται να ασκήσει για ένα εξάμηνο, και συγκεκριμένα από τον Μάϊο έως τον Νοέμβριο 2020, την Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η ανάληψη της Προεδρίας προσφέρει την ευκαιρία στην χώρα μας να αναδείξει τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που αποτελούν και τον πυρήνα του έργου του Συμβουλίου της Ευρώπης από την ίδρυσή του το 1949.

Tο εξάμηνο της Ελληνικής Προεδρίας συμπίπτει με την επέτειο ενός σημαντικού ιστορικού γεγονότος: τη συμπλήρωση 70 ετών από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη Ρώμη, στις 4 Νοεμβρίου 1950.

Το γεγονός αυτό αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία καταγραφής της μέχρι τώρα πορείας εφαρμογής της Σύμβασης αλλά και του βαθμού ανταπόκρισης των διατάξεών της στις προσδοκίες των λαών της Ευρώπης και, ιδιαίτερα των νέων. Ταυτόχρονα, θα δώσει το έναυσμα ενός δημιουργικού διαλόγου και προβληματισμού για τις προοπτικές εφαρμογής της που διανοίγονται στο εγγύς και απώτερο μέλλον. Ένα μέλλον, στο οποίο θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και οι κίνδυνοι που τούτη συνεπάγεται, ιδίως για τους νέους ανθρώπους.

Οι καταιγιστικές εξελίξεις στον τομέα της δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας Covid-19, με δραματικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή και τη δημόσια υγεία αλλά και τον σοβαρό αντίκτυπο σε κάθε μορφή ατομικής και δημόσιας δραστηριότητας, έχουν δημιουργήσει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, την οποία δεν μπορεί να μην συνεκτιμήσει η χώρα που αναλαμβάνει το «τιμόνι» της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οι επιπτώσεις του Covid-19 στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή των δράσεων της Ελληνικής Προεδρίας. Σκοπός είναι να αναδειχθούν οι πτυχές της κρίσης πανδημίας που επηρεάζουν τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών, μέσω των περιορισμών στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

Πρώτη θέση σε αυτή την εποικοδομητική αναζήτηση έχουν οι νέοι άνθρωποι, αλλά και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως παιδιά, ασυνόδευτοι ανήλικοι, γυναίκες, συνάνθρωποί μας με αναπηρίες και ειδικές δεξιότητες και άλλες ομάδες συνανθρώπων μας που υφίστανται τις συνέπειες της πανδημίας από τη δική τους, λιγότερο ευνοημένη και άρα περισσότερο ευαίσθητη, θέση.