ΚΣΣΕ | Διαρκής Επιτροπή | Ιατρικές, νομικές, ηθικές προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη

Η Διαρκής Επιτροπή της ΚΣΣΕ υιοθέτησε Ψήφισμα και Σύσταση βάσει της έκθεσης της Sayek Böke (Τουρκία, SOC), για τις ιατρικές, νομικές, ηθικές προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη.

Ζητείται να θεσμοθετηθεί ένα «ειδικό νομικό μέσο», κατά προτίμηση δεσμευτικό και με παγκόσμια εμβέλεια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη σέβεται τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως στον τομέα της υγείας, το οποίο θα καθορίζει σημεία αναφοράς σε τομείς όπως το απόρρητο, η εμπιστευτικότητα, η ασφάλεια των δεδομένων, η συναίνεση και η ευθύνη.

Προτρέπονται οι κυβερνήσεις να αναπτύξουν ολοκληρωμένες εθνικές στρατηγικές, να δημιουργήσουν συστήματα για την αξιολόγηση και να εγκρίνουν εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης που σχετίζονται με την υγεία – όπως οι εμφυτεύσιμες και οι φορητές ιατρικές συσκευές – για την ασφάλειά τους και τη συμβατότητα με τα δικαιώματα.

Οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης οδήγησαν σε μια «μετατόπιση» μακριά από την «ενιαία αντιμετώπιση», προς μια θεραπευτική προσέγγιση προσαρμοσμένη στο άτομο, κάτι που έφερε τόσο οφέλη όσο και κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Τέτοιες εφαρμογές δεν πρέπει να «αντικαθιστούν πλήρως την ανθρώπινη κρίση», κατά τρόπο ώστε οι αποφάσεις στην επαγγελματική υγειονομική περίθαλψη να «επικυρώνονται πάντα» από επαρκώς εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας, επισημαίνεται στη σχετική Σύσταση.

Ζητείται επίσης περαιτέρω προσπάθεια για τη χρηστή διαχείριση των δεδομένων προσωπικής υγείας, για την αποτροπή οποιασδήποτε κρατικής ή εμπορικής κατάχρησης, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη χρήση τους για βελτιώσεις στη δημόσια υγεία που υποστηρίζονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, ανοίγοντας το δρόμο για «συστήματα υγείας που μαθαίνουν» («learning health systems»).

Σύσταση

Έκθεση