ΚΣΣΕ | Διευρυμένη Διαρκής Επιτροπή | Δημοκρατική διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Διαρκής Επιτροπή της ΚΣΣΕ υιοθέτησε ομόφωνα Ψήφισμα και Σύσταση βάσει της έκθεσης της Deborah Bergamini (Ιταλία, EPP/CD) σχετικά με την ανάγκη δημοκρατικής διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Επισημαίνεται η ανάγκη για ένα παγκόσμιο κανονιστικό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο θα βασίζεται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Προτείνεται να υποστηρίξει η Επιτροπή Υπουργών την εκπόνηση ενός νομικά δεσμευτικού μέσου που θα διέπει την Τεχνητή Νοημοσύνη, πιθανώς με τη μορφή Σύμβασης.

Όπως σημειώνεται, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να φέρει οικονομική και κοινωνική πρόοδο, και να βελτιώσει τη διαφάνεια της διακυβέρνησης και τη δημοκρατική συμμετοχή, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να διαταράξει τη δημοκρατία μέσω παρέμβασης σε εκλογικές διαδικασίες ή χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Το Ψήφισμα υποδεικνύει ότι ορισμένα κράτη και ιδιωτικοί φορείς χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για τον έλεγχο των ανθρώπων, όπως το αυτοματοποιημένο φιλτράρισμα πληροφοριών ή η μαζική παρακολούθηση μέσω smartphones. «Υπάρχει ο κίνδυνο αυτές οι πρακτικές να υπονομεύσουν τα πολιτικά δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες και να προκαλέσουν την ανάδειξη του «ψηφιακού αυταρχισμού» (digital authoritarianism).

Το νομικά δεσμευτικό μέσο που υποστηρίζει η ΚΣΣΕ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι τεχνολογίες που βασίζονται σε Τεχνητή Νοημοσύνη συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τις ηθικές αρχές του ΣτΕ, όπως η διαφάνεια, η δικαιοσύνη, η ασφάλεια και το απόρρητο. Σύμφωνα με τους βουλευτές, αυτό το νομικά δεσμευτικό μέσο θα πρέπει επίσης να περιορίσει τις πιθανότητες κατάχρησης της Τεχνητής Νοημοσύνης που θα έβλαπτε τη δημοκρατία και να διασφαλίσει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη προωθεί την κρατική λογοδοσία, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την πιο άμεση δημοκρατία.

Ψήφισμα

Σύσταση

Έκθεση