Πανδημία Covid-19

Προκλήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

Η Ελληνική Προεδρία ξεκινά στις συνθήκες έκτακτης ανάγκης που έχει επιβάλει η πανδημία Covid-19.

Μέσα σε ένα τόσο πρωτοφανές και διαφορετικό πλαίσιο, η Ελληνική Προεδρία θεωρεί ότι είναι ακόμη πιο επιτακτικό να αναδειχθούν οι θεμελιώδεις αρχές και αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της αποστολής του Συμβουλίου της Ευρώπης: η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι δραματικές εξελίξεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, αλλά και ολόκληρη η υφήλιος, λόγω της υγειονομικής κρίσης, είναι, ταυτόχρονα, μία κλήση αφύπνισης για κάθε δημοκρατική κοινωνία, προκειμένου να επαναβεβαιώσει την προσήλωση σε αυτές τις αρχές και αξίες και, μάλιστα, από μία εντελώς διαφορετική οπτική.

Μία οπτική που καθορίζεται αφ’ενός από τη συνεχή μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας και αφ’ετέρου από τις προκλήσεις και υποχρεώσεις στις οποίες κράτη, κοινωνίες και πολίτες καλούνται να προσαρμόσουν πλέον τις δραστηριότητές τους.

Η Ελληνική Προεδρία εκτιμά ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης πρέπει να θέσει αυτή την πρωτόγνωρη πρόκληση για τον πολιτικό μας πολιτισμό και τη θεσμική μας παράδοση στην πρώτη γραμμή.

Κατευθυντήριες γραμμές της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον σεβασμό στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης Covid-19

“The virus is destroying many lives and much else of what is very dear to us. We should not let it destroy our core values and free societies,”

Council of Europe Secretary General Marija Pejčinović Burić

Covid-19 Toolkit