Συμβούλιο της Ευρώπης | Παρουσίαση πρωτοβουλίας Γενικής Γραμματέα για πολυμερή συνεργασία αντιμετώπισης του COVID-19

Η ΓΓ, Marija Pejčinović Burić παρουσίασε στην Επιτροπή Υπουργών πρωτοβουλία για ένα νέο σχέδιο πολυμερούς συνεργασίας που θα δρομολογηθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης, προκειμένου τα κράτη μέλη να αντλήσουν διδάγματα από την κρίση της πανδημίας COVID-19 και να ενισχύσουν την ετοιμότητά τους για την αντιμετώπιση των υγειονομικών προβλημάτων βάσει κοινών αρχών και βέλτιστων πρακτικών. Οι δράσεις συνεργασίας θα διεξαχθούν επιτόπου προκειμένου να εντοπιστούν τα πιο έντονα προβλήματα και αποτελεσματικές λύσεις. Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί προηγούμενες σχετικές παρεμβάσεις της ΓΓ ως απάντηση στην κρίση.

Όπως ανέφερε η ΓΓ, η πανδημία COVID-19 επηρεάζει σημαντικά τα συστήματα υγείας μας. Η πρόβλεψη των προκλήσεων και η αξιολόγηση των απαιτούμενων ικανοτήτων απαιτεί αποτελεσματική διαχείριση σύμφωνα με ηθικές αρχές και σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας… Ο ιός συνεχίζει να καταστρέφει ζωές. Πρέπει να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να τον σταματήσουμε, αλλά και να αποτρέψουμε την καταστροφή των αξιών και των αρχών μας. Η αλληλεγγύη και οι πολυμερείς απαντήσεις είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης. Εδώ βλέπω την πραγματική προστιθέμενη αξία του Οργανισμού μας, κατέληξε.

Όπως σημειώνεται, η προτεινόμενη δράση θα προωθήσει και θα αναπτύξει περαιτέρω τα κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα που κατοχυρώνονται στις Συμβάσεις του ΣτΕ, συμπεριλαμβανομένων της ΕΣΔΑ, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική Oviedo Convention), της Σύμβασης σχετικά με την Δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας (European pharmacopoeia) και τη Σύμβαση για την παραχάραξη ιατρικών προϊόντων και παρόμοια εγκλήματα που συνεπάγονται απειλές για τη δημόσια υγεία (MEDICRIME Convention).