Συμβούλιο της Ευρώπης | Επιτροπή Βιοηθικής | Τα ανθρώπινα δικαιώματα στη βιοϊατρική μετά τον COVID-19: σχέδιο δράσης 2020-2025

Η Επιτροπή Βιοηθικής εγκαινιάζει σήμερα το νέο της σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βιοϊατρικές τεχνολογίες. Η διακυβέρνηση των τεχνολογιών, η δικαιοσύνη στην υγειονομική περίθαλψη και η σωματική και ψυχική ακεραιότητα βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της πενταετούς στρατηγικής.

«Ενώ ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 ήταν καταστροφικός, πρέπει να βοηθήσουμε τις κυβερνήσεις μας να έχουν τα σωστά εργαλεία, να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη και να προοδεύσουν στην υγειονομική περίθαλψη. Είτε πρόκειται για διαθεσιμότητα περίλθαψης, πρόσβαση σε πόρους είτε για την ανάπτυξη εφαρμογών παρακολούθησης, πρέπει να εφαρμόζονται τα κοινά μας πρότυπα », δήλωσε η Γενική Γραμματέας Marija Pejčinović Burić.

Το σχέδιο δράσης επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων που θέτουν οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι τάσεις στις βιοϊατρικές πρακτικές, ενώ είναι σχεδιασμένο με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών στα πεδία εφαρμογής της βιολογίας και της ιατρικής,. Χωρίζεται σε τέσσερα κύρια σκέλη:

  • διακυβέρνηση της τεχνολογίας: ο στόχος εδώ είναι να ενσωματωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ανάπτυξη τεχνολογιών που έχουν εφαρμογή στη βιοϊατρική και να προωθηθεί ο δημόσιος διάλογος για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια στον τομέα της βιοϊατρικής ·
  • δικαιοσύνη στην υγειονομική περίθαλψη: θα καταρτιστεί σχέδιο σύστασης για να προωθηθεί η δίκαιη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και κατάλληλες τεχνολογίες, μαζί με έναν οδηγό για την εγγραμματοσύνη στον τομέα της υγείας για τους ηλικιωμένους ·
  • όσον αφορά στη σωματική και πνευματική ακεραιότητα, το σχέδιο δράσης προβλέπει:
  • έναν οδηγό ορθών πρακτικών σχετικά με τη συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
  • μια συλλογή ορθών πρακτικών για την προώθηση εθελοντικών μέτρων στον τομέα της ψυχικής υγείας.
  • συνεργασία και επικοινωνία

Το σχέδιο δράσης βασίζεται στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική (Σύμβαση του Οβιέδο) που εγκρίθηκε το 1997, η οποία είναι το μόνο νομικά δεσμευτικό μέσο σε αυτόν τον τομέα.

Με την ευκαιρία αυτή, η Επιτροπή Βιοηθικής θα πραγματοποιήσει δύο διαδικτυακά σεμινάρια σχετικά με τον εντοπισμό του COVID-19 (26 Ιουνίου) και σχετικά με την παιδεία στον τομέα της υγείας (30 Ιουνίου), τα βίντεο των οποίων θα μεταφορτωθούν τις επόμενες ημέρες.

Οι εκδηλώσεις αυτές διοργανώνονται στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών, η οποία επικεντρώνεται στην προστασία της δημόσιας υγείας και στις αντιδράσεις στην κρίση της υγείας, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.