Τα παιδιά ως ευάλωτη ομάδα

Οφείλουμε όλοι να προστατεύουμε τα παιδιά από κάθε κίνδυνο. Ιδίως σε περιπτώσεις που παρουσιάζουν στοιχεία ευαλωτότητας, όπως παιδιά σε κίνδυνο φτώχειας ή ως θύματα βίας, εμπορίας και εργασιακής ή άλλου είδους εκμετάλλευσης.

Τα παιδιά έχουν την πρώτη θέση στη μεγάλη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, που δίνει ολόκληρος ο πλανήτης με τον Covid-19. Με τη συνδρομή της ψηφιακής τεχνολογίας τα σχολικά μαθήματα πραγματοποιούνται από απόσταση, προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες να αποφύγουν να εκτεθούν στον ιό και να μην αποτελέσουν τμήμα της τραγικής αλυσίδας της πανδημίας. Τι γίνεται, όμως, εάν κάποια παιδιά δεν διαθέτουν τις δυνατότητες της πρόσβασης σε μέσα ψηφιακής τεχνολογίας; Πώς διασφαλίζεται το δικαίωμά τους στη μάθηση;

Ειδικότερο θέμα, στο οποίο η χώρα μας έχει ιδιαίτερη ευαισθησία δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός παιδιών της κατηγορίας αυτής βρίσκεται στην Ελλάδα μέσω των μεταναστευτικών ροών, είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι.

 Είναι συνεχής η προσπάθεια να λαμβάνουν την αναγκαία μέριμνα ώστε να μην υπάρχουν ασυνόδευτοι ανήλικοι εκτός του πλαισίου παιδικής προστασίας. Μόνο σε ένα ανάλογο πλαίσιο διασφαλίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την προστασία τους, όπως η διαμονή τους σε ξεχωριστές ειδικές δομές φιλοξενίας, η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εμβολιασμών και εκπαίδευσης για το διάστημα παραμονής τους στη χώρα υποδοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων από την πανδημία του Covid-19.

Η ψηφιακή τεχνολογία θα διαδραματίσει ρόλο και στην καταγραφή, κατάταξη, εκπαίδευση και ιατρική συνδρομή των ασυνόδευτων, ανάλογα με το προφίλ και τις ανάγκες τους. Θα μπορούσε δε να προσφέρει από απόσταση, επιλεγμένα εκπαιδευτικά/ψυχαγωγικά προγράμματα για την εξοικείωση των παιδιών αυτών με τη σχολική πραγματικότητα στη φιλοξενούσα χώρα και με απώτερο στόχο τη μέριμνα για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.